FB-Header

 

บริการจองตั๋วเครื่องบิน

StudentEasy เพิ่มบริการจองตั๋วเครื่องบินของการบินไทย, เอมิเรต และสายการบินอื่นๆ

ทั้งจาก ไทย - ออสเตรเลีย และ ออสเตรเลีย - ไทย ไม่ว่าจะเที่ยวเดี่ยว หรือว่าไป-กลับ เราสามารถดูแลได้ค่ะ

 

ถ้าหากว่าน้องๆวีซ่าผ่านและต้องการสอบถามเรื่องตั๋วเครื่องบินจากประเทศไทยสามารถสอบถามได้จากออฟฟิศกรุงเทพ

แต่ถ้าน้องๆอยู่ในออสเตรเลียแล้วมีความประสงค์จะกลับไทย สามารถติดต่อพี่ๆจากออฟฟิศซิดนีย์ได้เลยค่ะ

 

ซื้อจากออสเตรเลีย ราคาจะถูกกว่า เนื่องจากว่าจะได้โปรโมชั่นราคานักเรียน

 

 

JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com