FB-Header

 

เกณฑ์การพิจารณา

ปััจจุบันนี้ การจัดลำดับจะดูที่คะแนนความเสี่ยงของประเทศ (Country immigration risk  rating) และ คะแนนความเสี่ยงของสถาบันการศึกษา (Education provider immigration risk rating) ซึ่งจะแบ่งเป็น 1, 2, และ 3


ประเทศไทย ตอนนี้คะแนนอยู่ที่ ลำดับที่ 3 ซึ่งก็คือ ขณะนี้ประเทศไทยถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงสูง

ดังนั้นเราก็ต้องมาดูที่คะแนนโรงเรียน
1. โรงเรียนคะแนนขั้นที่ 1 คือ ส่วนมากจะเป็น มหาวิทยาลัย/วิทยาลัยที่สอนในระดับอุดมศึกษา มีบ้างที่เป็นสถาบันสอนดิปโพลม่าบ้างแต่น้อยมากๆ
2. โรงเรียนคะแนนขั้นที่ 2 คือ วิทยาลัย และ สถาบันดิปโพลม่าส่วนใหญ่
3. โรงเรียนคะแนนขั้นที่ 3 คือ วิทยาลัย และ สถาบันดิปโพลม่า แต่มีไม่มาก โรงเรียนที่อยู่ในขั้นที่ 3 ไม่ได้หมายความเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพไม่ดี แต่โรงเรียนมีประวัตินักเรียนถูกปฏิเสธวีซ่ามาเยอะในช่วงที่ผ่านมา หรือ นักเรียนมาเรียนแล้วมีการย้ายที่เรียน เรียนไม่ผ่าน

โดยผลคะแนนจะถูกจัดอันดับใหม่ทุกๆ 6 เดือน ดังนั้น ตอนนี้โรงเรียนส่วนมากจึงค่อนข้างระมัดระวังในการพิจารณารับนักเรียนใหม่โดยเฉพาะที่สมัครมาจากต่างประเทศ (หากนักเรียนอยู่ในออสเตรเลียแล้ว จะพิจารณาง่ายขึ้น)

แบบ Streamlined คือ ไม่ต้องใช้ไอเอลในการสมัคร และไม่ต้องใช้เสตทเม้น แต่แนะนำให้ใช้ยื่นไปเลย เพิ่มโอกาสวีซ่าผ่าน
แบบ Regular คือ ต้องใช้ไอเอล  + เอกสารการเงิน ในการยื่น

โดยทั่วไปแล้ว ทางเอเจ้นท์นักเรียนจะเป็นคนแนะนำนักเรียนว่าโรงเรียนไหนอยู่ในขั้นไหน หรือ สามารถเช็คได้ด้วยตนเองทาง เวปไซต์ของอิมมิเกรชั่น

 

 

 

 
JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com